facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kto prowadzi doradztwo zawodowe?

Uczestnicy Projektu, przez cały okres jego trwania, mogą korzystać ze wsparcia doradcy zawodowego -
mgr Małgorzaty Chatys.


Kontakt:
e-mail: malgorzata.chatys@us.edu.pl
tel.: (32) 359 20 32

 


Małgorzata Chatys w 2012 roku ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalizacja „Psychologia marketingu, organizacji i zarządzania”. Od początku pracuje z ludźmi łącząc rolę psychologa i badacza. Za najważniejsze wartości w pracy zawodowej uznaje: zaufanie, tworzenie i rozwój. Ważna jest dla niej również samorealizacja,  możliwa dzięki wiedzy, umiejętnościom, dyscyplinie i determinacji. Osobom, z którymi pracuje, stara się przekazać energię i zapał do działania.

W swojej pracy skupia się przede wszystkim na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach – odnalezienie mocnych stron, wzmocnienie zasobów i rozwiązanie sytuacji. Interesuje się zagadnieniami związanymi z doradztwem zawodowym, rekrutacją, zarządzaniem, badaniami jakościowymi i ilościowymi. Zwolenniczka wykorzystywania wiedzy psychologicznej w pracy z ludźmi.

Doświadczenie zawodowe zdobyła przeprowadzając szereg wywiadów zarówno kwestionariuszowych, jak i niestandaryzowanych, indywidualnych oraz grupowych. Przygotowywała i prowadziła również Assessment Centre oraz Coaching in the job. W pracy często wykorzystuje narzędzia psychometryczne, nabywając doświadczenia i biegłości we wciąż nowych metodach. Uczestniczyła przy projektach zlecanych przez firmy prywatne, jak i w programach rządowych oraz w projektach obcojęzycznych.

Zwolenniczka posiadania wiedzy teoretycznej i jej gromadzenia oraz działania i zdobywania wiedzy w praktyce. Nabywa wiedzę teoretyczną poprzez naukę i samorozwój oraz wiedzę praktyczną poprzez udział w różnorodnych projektach.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2023
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.