facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Do pobrania

MATERIAŁY PROMOCYJNE:

1) Film promocyjny Projektu - na stronie


DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

1) Regulamin uczestnictwa w Projekcie z dn. 31.03.2014r.  - pobierz
    - zarządzenie Rektora UŚ nr 35 z dn. 31.03.2014r. - pobierz
    - załącznik 1 - formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu - pobierz
    - załącznik 2 - deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz
    - załącznik 3 - lista obecności na konsultacjach doradczych - pobierz
    - załącznik 4 - potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych - pobierz
    - załącznik 5 - lista obecności na szkoleniu - pobierz
    - załącznik 6 - lista obecności na kursie - pobierz

 2) Regulamin uczestnictwa w Projekcie z dn. 08.07.2014r. - pobierz
    - zarządzenie Rektora UŚ nr 105 z dn. 08.07.2014r. - pobierz
    - załącznik 3 - lista obecności na konsultacjach doradczych - pobierz
    - załącznik 4 - potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych - pobierz
    - załącznik 5 - lista obecności na szkoleniu - pobierz
    - załącznik 6 - umowa o stypendium szkoleniowe - pobierz
                         - załącznik do umowy stażowej - rachunek za kurs - pobierz
    - załącznik 7 - lista obecności na kursie - pobierz
    - załącznik 8 - umowa o realizacji stażu - pobierz
                         - załącznik 1 - deklaracja podmiotu - pobierz
                         - załącznik 2 - karta stażu - pobierz
                         - załącznik 3 - program stażu - pobierz
                         - załącznik 4 - ankieta stażysty - pobierz
                         - załącznik 5 - ankieta podmiotu - pobierz
                         - załącznik 6 - rachunek za staż - pobierz
                         - załącznik 7 - wyznaczenie opiekuna stażu - pobierz

3) Zarządzenie Rektora UŚ nr 131 z dnia 01.09.2014r. - pobierz
    - załącznik 6 - umowa o stypendium szkoleniowe - pobierz
    - załącznik 8 - umowa o realizacji stażu - pobierz

4) Program kursu "programowanie aplikacji internetowych" - pobierz
 


DLA FIRM - STAŻODAWCÓW:

1) Deklaracja udziału w projekcie podmiotu przyjmującego na staż - pobierz
2) Umowa o realizacji stażu przez Uczestnika Projektu - pobierz
    - załącznik: program stażu - pobierz 
    - załącznik: wyznaczenie Opiekuna stażu - pobierz
    - załącznik: karta stażu Uczestnika Projektu - pobierz
    - załącznik: ankieta dla Podmiotu przyjmującego na staż - pobierz
    - załącznik: ankieta dla Stażysty - pobierz

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.